Tổ chức ôn tập trực tiếp cho học sinh lớp 12 trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021