Thông báo đường dây nóng, trực thanh tra thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021