Rà soát thí sinh lớp 12 bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19