Ngày đăng: 12/04/2018
Nhấn vào đây để xem và tải về Xem tiếp
Ngày đăng: 12/04/2018
Nhấn vào đây để xem văn bản của Sở GD Nhấn vào đây để xem văn bản của Trường Xem tiếp
Ngày đăng: 25/01/2018
Nhấn vào đây đề xem và tải về Xem tiếp
Ngày đăng: 06/09/2017
Ngày 06/7/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hội đồng thi Sở GD&ĐT Bắc Giang đã công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2017. Ngay sau đó, Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác xét tốt... Xem tiếp
Ngày đăng: 06/09/2017
Ngày 25/7/2017, Sở GD&ĐT có văn bản số 18/TB-SGDĐT về việc thông báo điểm chuẩn và số lượng tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Xem tiếp