Cơ Cấu Tổ Chức Cơ Cấu Tổ Chức

Ban Lãnh đạo trường
Địa chỉ liên hệ Xã Trường Sơn - Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02403694465
Thông tin thêm
Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thuấn
Điện thoại 0982941819
Phó Hiệu trưởng Đồng Văn Hương
Điện thoại 0989 763686
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thế Anh
Điện thoại 0816813481